Měna:

Nabízíme - osobní pneu, dodávkové pneu, SUV pneu, nákladní pneu, ALU kola a plechové disky

Košík:

(Your cart is currentlyprázdný) - 
COM_VIRTUEMART_CART_TOTAL:0,00 Kč
prázdný
Typ
Výrobce
Profil
Průměr
Šířka

Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1. „Prodávající“ je obchodní společnost Becard Trade, s.r.o., zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 180506 ze dne 27.5.2011

1.2. „Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel prostřednictvím internetu smlouvu o koupi Zboží.

1.3. Kupující objednáním Zboží od Prodávajícího odesláním elektronické objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce charakterizované názvem zboží.

2.2. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat zboží v první jakosti (nestanoví-li předem jasnou formou jinak), zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro objednané zboží, vyhovující právním předpisům České republiky.

2.3. Vyobrazení výrobku, stejně jako uváděné parametry jsou údaje orientační a jako takové jsou nezávazné.

2.4. Odesláním elektronické objednávky akceptuje kupující platnou cenu objednaného zboží uvedenou v objednávce.

2.5. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Upravit rozsah objednávky co do druhu a/nebo množství zboží a/nebo zrušit objednávku lze nejpozději do dne expedice objednaného zboží písemnou formou na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uvedením čísla objednávky a rozsahem požadovaných změn. V případě nepřevzetí zásilky se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu prokazatelné náklady vzniklé s nerealizovanou objednávkou nebo její částí (především náklady na marný dovoz objednaného zboží). Ustanovení v předchozí větě se neuplatní, pokud je důvodem nepřevzetí dodávky poškození zboží nebo jeho obalu při přepravě k zákazníkovi a je-li o takovém poškození vyhotoven kupujícím a přepravní společností písemný zápis.

3. Místo plnění

3.1. Místem plnění je pobočka prodávajícího, kde prodávající předá zboží smluvní přepravní firmě.

4. Objednání zboží a uzavření smlouvy

4.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech požadovaných údajů ve formuláři při odesílání objednávky nebo v registraci. Platná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je ze strany Prodávajícího potvrzeno dodáním zboží a k uzavření kupní smlouvy není vyžadováno formální potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající má právo podmínit vznik kupní smlouvy ještě písemným potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím. O uplatnění tohoto práva rozhoduje Prodávající, přičemž důvody uplatnění tohoto práva není povinen Kupujícímu sdělit

4.2. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o autorizaci objednávky emailem, telefonicky nebo písemně. Objednávka je neplatná, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede.

5. Ceny a podmínky platby pro internetové objednávky

5.1. Ceny uvedené na internetovém obchodě Prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny dodavatelských podmínek výrobců a dalších dodavatelů zboží. V takovém případě je prodávající povinen vyžádat si souhlas kupujícího.

5.2. Možnosti platby pro internetové objednávky:

5.2.1. platba bankovním převodem předem - Prodávající Zboží bude expedovat po úhradě ceny objednávky

5.2.2. platba dobírkou - Kupující zboží zaplatí při doručení zboží (od Kupujícího přebírá hotovost pracovník smluvního přepravce nebo vlastní přepravy Prodávajícího). Do uhrazení kupní ceny zůstává Zboží bez výjimky majetkem prodávajícího.

5.3. Prodávající vystaví a zpravidla současně se zásilkou Kupujícímu zašle daňový doklad, vystavený na základě kupní smlouvy. Pokud výjimečně nezašle Prodávající daňový doklad se zásilkou, je povinen jej vystavit a Kupujícímu na adresu dodání doručit v souladu s platnou legislativou. Daňový doklad slouží zároveň i jako dodací a záruční list.

5.4. K ceně za Zboží může být připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím podle platného ceníku.

5.5. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, má Prodávající povinnost vrátit finanční plnění Zákazníkovi dohodnutým způsobem bez zbytečného prodlení.

5.6. V případě, kdy Kupující při objednávce zvolí jako formu úhrady platbu bankovním převodem předem na účet Prodávajícího, je lhůta pro úhradu kupní ceny stanovena na 72 hodin od doby vytvoření objednávky Kupujícím. V případě prodlení kupujícího s platbou má prodávající právo od akceptace objednávky Kupujícího bez dalšího upozornění odstoupit. V takovém případě je povinen kupní cenu, pokud byla Kupujícím dodatečně uhrazena, vrátit Kupujícímu na jeho účet nejpozději do 14 dnů od data jejího připsání na účet Prodávajícího.

6. Dodací lhůta

6.1. Dodací lhůta počíná běžet dnem odeslání závazné objednávky Kupujícím a to za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její vyřízení. Prodávající zboží expeduje do 2(dvou) praconích dnů po obdržení objednávky pokud je zboží skladem. Prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání o 3(tři) pracovní dny. Expedicí se rozumí předání zboží přepravci nebo převzetí zboží vlastním dopravním oddělením.

6.2. V případě, že objednané zboží není skladem a/nebo ho není možné expedovat do30(třiceti) dnů od obdržení objednávky, oznámí tuto skutečnost Prodávající Kupujícímu. Má-li Prodávající informaci o předběžném termínu dodání zboží, předá tuto informaci Kupujícímu nebo nabídne jiný, s původním srovnatelný výrobek. V takovém případě musí kupující se změnou zboží vyjádřit souhlas.

7. Dopravní podmínky a poštovné

7.1. Stanovení způsobů přepravy zboží stanovuje Prodávající

7.2. Kupující je povinen zboží od přepravce převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a množství zboží (pokud tomu nebrání obaly). Podpisem přepravního listu Kupující stvrzuje, že zásilka byla doručena neporušená. V případě jakýchkoliv závad na zboží nebo obalech je Kupující povinen neprodleně informovat přepravce a sepsat s ním zápis o vadách a jeho kopii neprodleně doručit Prodávajícímu.

7.3. Ceny za dopravu

7.3.1. Dopravné po ČR

Dopravné (pneu do 18" -osobní,dodávkové, off-road a 4x4; moto pneu; alu kola a plechové disky do 18"; příslušenství)  kamkoliv po ČR je pro množství :

v ceně:  1-2 ks ....120,- Kč bez DPH 

              3-4 ks ....240,- Kč bez DPH

              5-6 ks.... 360,- Kč bez DPH

              7-8 ks ....480,- Kč bez DPH

             9-10 ks ...600,- Kč bez DPH

            11 a více ks ... 880,- Kč + 60,- Kč bez DPH za každý další ks nad 30 ks pneu. 

Pneu a disky od 18" a více jsou zasílány jednotlivě, dopravné je za každý 1 ks.

Při odběru osobních, off-road a van pneu nad 50.000Kč bez DPH (1-4ks) DOPRAVA ZDARMA!!!

Doprava - nákladní disky a pneu do 19,5" kamkoliv po ČR je za cenu 200,- Kč bez DPH za ks.

Doprava - nákladní disky a pneu 19,5" do šíře 385mm kamkoliv po ČR je za cenu 385,- Kč bez DPH za ks.

Doprava - nákladní pneu 22,5"(šířka pneu do 385 mm) kamkoliv po ČR je za cenu 550 Kč bez DPH za ks.

Doprava - nákladní pneu 22,5" od šířky pneu  385 mm a 22,5" a větší  kamkoliv po ČR je za cenu 820 Kč bez DPH za ks.

7.3.2. Dopravné na Slovensko

Doprava (pneu do 18"-osobní, dodávkové, off-road a 4x4; moto pneu; alu kola a plechové disky do 18"; příslušenství) kamkoliv do SR je pro množství:

v ceně: 1-2 ks .....8,- EUR bez DPH 

       3-4 ks ...16,- EUR bez DPH

       5-6 ks ...24,- EUR bez DPH

       7-8 ks... 32,- EUR bez DPH

      9-10 ks ..40,- EUR bez DPH

      11 a více ks ...60,- EUR + 4,- EUR bez DPH za každý další ks nad 30 ks pneu.

Pneu a disky od 18" a více jsou zasílány jednotlivě, dopravné je za každý 1 ks.

          

Doprava - nákladní disk a pneu do 19,5" kamkoliv do SR je za cenu 16,- EUR bez DPH za ks.

Doprava - nákladní disk a pneu 19,5" (šířka pneu do 385 mm) kamkoliv do SR je za cenu 24,- EUR bez DPH za ks.

Doprava - nákladní pneu od 19,5" (šířka pneu od 385 mm) do 22,5" (šířka do 385 mm) kamkoliv do SR je za cenu 28,- EUR bez DPH za ks.

Doprava - nákladní pneu od 22,5" (šířka pneu od 385 mm) a větší kamkoliv do SR je za cenu 38,40 EUR bez DPH za ks.

Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

8. Záruka a servis

8.1. Záruka, záruční a pozáruční servis jsou zaručeny v souladu s Reklamačním řádem Prodávajícho.

9. Odstoupení od kupní smlouvy / vrácení zboží

9.1. Při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené při použití Internetu má spotřebitel zákonné právo dle občanského zákoníku § 53 odst.6 od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel nemůže na základě § 53 odst. 6 odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejm. smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění a další smlouvy vyjmenované zákonem. Pokud spotřebitel využije shora uvedeného práva dodávku vrátit, může tak učinit zasláním zboží s originálem daňového dokladu a kopií podacího lístku na adresu Becard Trade, s. r. o., Horní Vršava V/146, 760 01 Zlín. Po převzetí vráceného zboží poukáže Prodávající kupní cenu za zboží sníženou o přepravní náklady, balné a doběrečné na bankovní účet spotřebitele. Kupující není oprávněn vracet Zboží při současném zatížení zásilky platbou dobírky. Takovou, dobírkou případně zatíženou, zásilku nemá Prodávající povinnost převzít.

9.2. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno v původním stavu, kompletní a nepoškozené se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

9.3. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem ( § 49, §517 odst.1, §597, §623.). Jedná–li kupující při uzavření kupní smlouvy a/nebo při objednání Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku d) Po odstoupení od smlouvy a řádném vrácení zboží spotřebitelem se Prodávající zavazuje vrátit spotřebiteli cenu za Zboží a to bankovním převodem na účet Spotřebitele bez zbytečného prodlení nejpozději do 14ti dnů od zpětného převzetí zboží Prodávajícím a/nebo poskytnutí bankovního kontaktu Spotřebitelem.

10. Práva a povinnosti prodávajícího

10.1. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku, kterou od Kupujícího obdržel, odeslat objednané zboží a dodat je na adresu, kterou určí Kupujícího v rámci České republiky v termínu odpovídajícím obchodních podmínkách. Kupující obdrží ke zboží daňový doklad, který je součástí balíku nebo který je mu zaslán v souladu s legislativními předpisy

10.2. Prodávající může odmítnout objednávku, pokud kupující dříve nesplnil svůj závazek odebrat zboží nebo včas zaplatit sjednanou kupní cenu.

10.3. Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění z jakéhokoli důvodu nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

11. Podmíhky pro nakupující mimo území ČR

11.1. V případě, že kupujícím objednané zboží má být doručeno mimo území České republiky, dochází k následující úpravám obchodních podmínek a kupní smlouvy. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem uzavření závazné objednávky. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží, jakmile předá zboží k dispozici kupujícímu k jeho vlastní přepravě v některé ze svých provozoven (skladů) nebo zboží předá k přepravě přepravci. Kupní cenu za zboží uhradí kupující předem převodem na bankovní účet prodávajícího veden v zemi a měně kupujícího. Náklady na přepravu do místa stanoveného kupujícím nese prodávající. Nebezpečí nahodilé ztráty nebo zhoršení zboží, jakož i jakékoliv dodatečně vzniklé náklady, přecházejí z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo předáním zboží přepravci. Nebude-li zboží kupujícím při předání převzato (vyzvednuto), přechází vlastnické právo zpět na prodávajícího poté, co mu bude zboží vráceno.

11.2. Prodávající neodpovídá za proclení zboží k dovozu do jiné země nebo za úhradu cel, daní a jiných poplatků souvisejících s dovozem zboží do země určené kupujícím. Kupující je povinen zajistit všechny náležitosti související s dovozem zboží, zejména je povinen splnit všechny oznamovací povinnosti a povinnost uhradit příslušná cla, daně a jiné poplatky, které souvisejí s dovozem zboží, a to v souladu s právním řádem příslušné cílové země.

11.3. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a pro případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky. Aplikace jednotného kupního práva OSN (Dohoda o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží ze dne 11. 4. 1980) je vyloučena.

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Všechny sdělené informace o našich zákaznících uchováváme v souladu s platnými právními předpisy České republiky. V tomto ohledu je pro zacházení s osobními údaji relevantní zejména zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Společnost Becard Trade, s.r.o je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá pouze a výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zásadně je neposkytuje třetím osobám, ať již právnickým či fyzickým, a to s výjimkou externích dopravců, kterým jsou tyto údaje předávány výhradně v takovém rozsahu, aby bylo zajištěno efektivní doručení objednaného zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Becard Trade, s. r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který dovoluje ve svých ustanoveních zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

12.2. Společnost Becard Trade, s. r.o. je v souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna, a to výhradně za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu, údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Společnost Becard Trade, s. r.o. má povinnost získané osobní údaje zákazníka na jeho písemnou žádost vymazat ze své databáze a má v takovém případě zakázáno je dále zpracovávat.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01/04/2013.